logo devir işlemleri

Tiger 3 tarafından tarihinde yayınlandı

Logo Devir İşlemleri

Logo Go3 Devir Nasıl Yapılır

Logo Devir İşlemleri

LOGO DEVİR RANDEVU HATTI:

444 43 19

Logo devir işlemleri

Nasıl Yapılır:

Devir İşlemlerin de dikkat edilmesi gereken noktalar
• Logo Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.
• Logo Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.
• Logo Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
• Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları
• oluşturulmalıdır.

Logo devir İşlemleri dikkat edilmesi gerekenler:

• Logo Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi
bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin yerel para birimi bakiyesi
Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.
• Devir işlemine başlamadan önce, bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış
olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet
hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir
yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.
• “D” tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate
alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.
• Sabit Kıymet kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır.
Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.

Logo devir İşlemleri

• Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam
edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında
kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.
• ÖTV‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde malzeme maliyeti ve ÖTV
maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış
fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti,
maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine
eklenerek işleme katılır.
• Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden
önce “Kapandı” konumuna getirilmelidir.
• Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları öndeğer
olan “1”’e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde “Cari Hesap Risk Parametreleri=
Devredilecek” seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen
yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme
aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak “Riski Etkiler= Hayır”
seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde “Riski Etkiler= Evet” seçeneği ile listelenecektir.

Logo devir İşlemleri

• Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve
işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme
tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait Tür,
Numara, Tarih ve Belge Numarası bilgileri yer alır.
• Devir işlemi Ödeme/Tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin
cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına
bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.
• Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari Hesap Kur Farkı işlemlerinin
işlem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için
aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem
dövizi için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebeleşmiş
Logo – Devir İşlemleri
Logo Uygulamalarında Devir İşlemleri 4
bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer
alacaktır.

Logo devir İşlemleri

• Ödeme / Tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden
önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin
tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.
• Devir parametrelerinde “Fiş Numaraları= Yeni Numara Verilecek” şeklinde aktarım yapıldığında
yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol edilmemektedir.
• Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması
durumunda bu fişler devredilmeyecektir.
• Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış
puanlar geçerliliğini yitirmektedir.
• Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile
hareketler, Banka ve Cari Hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.
• Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen
görülebilecektir.

Logo devir İşlemleri

• İş Akışı modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve
görevler devredilmez. Bu modül ile ilgili devir düzenlemeleri bir sonraki dönemde yapılacaktır.
• Cari hesap Kredi Kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi, devir işlemi sonucunda
bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.
• Bütçe ve İstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir
sonrasında da veriler kullanılabilir.
• Analitik Bütçe işlemleri devredilmez.
• Kredi kartı fişleri ise devir ile aktarılmaz. Bunun yanında eski mali yılda kaydedilen kredi kartı
fişlerinden dolayı bankalardan beklenen geri ödemeler için, Kredi Kartı İşlemleri Banka Geri
Ödeme Hareketleri raporunda geçen yılın bilgilerine ulaşılabildiği gibi, kredi kartı fiş tahsilatı
penceresinde çalışma dönemi seçimi yapılarak önceki dönemdeki fişin tahsilatı yeni dönemde de
gerçekleştirilebilmektedir.
• Önemli Uyarı: Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi
bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş
döneme ait datanın bozulması sözkonusu olacaktır.


Tiger 3

Logo Yazılım Bayi olarak Logo Tiger 3, Tiger Wings, Tiger 3 Enterprise gibi logo programlarının Destek hizmetlerini vermekteyiz.

6 yorum

Logo Yetkili Bayi Tuzla - Logo Tiger3 Destek | Logo Destek | 444 4 319 · 24 Ocak 2019 13:39 tarihinde

[…] Logo Devir İşlemleri -Logo Go3,Logo Tiger3,Logo Go,Logo Go Plus,Logo Lks2,Logo Start için tıklayınız. […]

Logo Yetkili Bayi Bostancı - Logo Tiger3 Destek | Logo Destek | 444 4 319 · 24 Ocak 2019 13:40 tarihinde

[…] Logo Devir İşlemleri -Logo Go3,Logo Tiger3,Logo Go,Logo Go Plus,Logo Lks2,Logo Start için tıklayınız. […]

Logo Yetkili Bayi Kavacık - Logo Tiger3 Destek | Logo Destek | 444 4 319 · 24 Ocak 2019 13:40 tarihinde

[…] Logo Devir İşlemleri -Logo Go3,Logo Tiger3,Logo Go,Logo Go Plus,Logo Lks2,Logo Start için tıklayınız. […]

Logo Yetkili Bayi Şile - Logo Tiger3 Destek | Logo Destek | 444 4 319 · 24 Ocak 2019 13:40 tarihinde

[…] Logo Devir İşlemleri -Logo Go3,Logo Tiger3,Logo Go,Logo Go Plus,Logo Lks2,Logo Start için tıklayınız. […]

Logo Yetkili Bayi Sarıyer - Logo Tiger3 Destek | Logo Destek | 444 4 319 · 24 Ocak 2019 13:41 tarihinde

[…] Logo Devir İşlemleri -Logo Go3,Logo Tiger3,Logo Go,Logo Go Plus,Logo Lks2,Logo Start için tıklayınız. […]

Logo Yetkili Bayi Güngören - Logo Tiger 3 Bayi | Alp Bilge - 444 43 19 · 24 Ocak 2019 13:41 tarihinde

[…] Logo Devir İşlemleri -Logo Go3,Logo Tiger3,Logo Go,Logo Go Plus,Logo Lks2,Logo Start için tıklayınız. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir